เชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2554 เวลา 11.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 869 ท่าน