รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ย. 2554 เวลา 16.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1005 ท่าน