ด่วนที่สุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฏหมายท้องถิ่นและเทคนิคการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2552 เวลา 09.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 832 ท่าน