ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.ตาก คร้งที่ ๘/๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2554 เวลา 14.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1253 ท่าน