ด่วนที่สุด การแอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์จากงบประมาณค่าก้อสร้างอาคารเรียน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2552 เวลา 12.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 681 ท่าน