รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2554 เวลา 14.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1307 ท่าน