ด่วนที่สุด การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ปี งปม. 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2552 เวลา 12.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 768 ท่าน