รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2554 เวลา 10.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1102 ท่าน