รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2554 เวลา 11.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1670 ท่าน