ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ (ฉบับที่ ๒)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2554 เวลา 11.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1210 ท่าน