ระเบียบวาระการประชุม (ก.ท.จ.ตาก) ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 19 ต.ค. 54  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2554 เวลา 09.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1122 ท่าน