รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน และภาษีธุรกิจเฉพาะฯลฯ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2552 เวลา 13.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1656 ท่าน