ด่วนที่สุด สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพฯ (สท.) กำหนดเปิดรับสมัครเยาวชนที่มีอายุ ระหว่าง 20 - 35 ปี...  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2552 เวลา 09.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 671 ท่าน