ขอความร่วมมือ อปท. ให้รายงานข้อมูลเงินสะสมและรายรับจริง(ไม่รวมเงินอุดหนุน) ตามแบบรายงานที่ส่งมานี้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 2552 เวลา 16.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2247 ท่าน