ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรฯลฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ค. 2552 เวลา 13.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 701 ท่าน