รายงานการประชุมข้าราชการ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 9 ม.ค.2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2552 เวลา 15.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2354 ท่าน