รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ส่วนที่ ๑)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ย. 2554 เวลา 11.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1380 ท่าน