ด่วนที่สุด การโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีอำนาจ หน้าที่ ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2552 เวลา 15.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 663 ท่าน