ด่วนที่สุด การประเมินผลโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา (ภายในวันที่ 17 ก.ค.52)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2552 เวลา 09.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 986 ท่าน