ขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมสถานที่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2552 เวลา 09.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 691 ท่าน