ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พร้อมวาระประชุม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2554 เวลา 09.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1018 ท่าน