รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ธ.ค. 2554 เวลา 15.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1308 ท่าน