รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2554 เวลา 18.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1117 ท่าน