ด่วนที่สุด เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการกรอกข้อมูลตามโครงการระบบสารสนเทศฯลฯ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2552 เวลา 13.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 751 ท่าน