เรื่อง ขอเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ค. 2552 เวลา 08.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 610 ท่าน