วาระประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2554 เวลา 09.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1566 ท่าน