วาระประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2554 เวลา 15.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1163 ท่าน