รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ธ.ค. 2554 เวลา 09.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1324 ท่าน