รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ธ.ค. 2554 เวลา 17.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1148 ท่าน