ด่วนที่สุด แบบตอบรับโครงการชึ้แจ้งการจัดทำบัญญัติฯ ปี 2553 วันที่ 20 ก.ค.2552 ตั้งแต่ 10.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ค. 2552 เวลา 10.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 600 ท่าน