ด่วนที่สุด เร่งรัดการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทสเทศของ อปท. (http://info.thailocaladmin.go.th)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ค. 2552 เวลา 11.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 4594 ท่าน