ด่วนที่สุด การจัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการใช้งานคลื่นความถี่เพื่อความมั่งคงของรัฐ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2552 เวลา 07.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 705 ท่าน