ส่งผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2552 เวลา 14.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 729 ท่าน