รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2555 เวลา 12.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1684 ท่าน