รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2555 เวลา 19.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1560 ท่าน