ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลนร.ชาวไทยภูเขาระดับชั้น ป.6 และนร.ที่มีการศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ปี 50 และ 51  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2552 เวลา 07.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 635 ท่าน