เรื่อง การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2552 เวลา 14.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2010 ท่าน