ด่วนที่สุด จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ( 12 สิงหาคม 2552 )  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ส.ค. 2552 เวลา 15.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 640 ท่าน