แจ้งมติการประชุม ก.อบต. จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.พ. 2555 เวลา 11.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1823 ท่าน