มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.พ. 2555 เวลา 10.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1325 ท่าน