มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 เม.ย. 2555 เวลา 13.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1612 ท่าน