แจ้งมติการประชุม ก.อบต. จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 เม.ย. 2555 เวลา 09.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1701 ท่าน