การสำรวจการจัดทำงบประมาณ อปท.รายการโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี พ.ศ. 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2552 เวลา 15.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 990 ท่าน