ข้อสั่งราชการในการประชุมข้าราชการ สถจ.ตาก ครั้งที่ 5/2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ส.ค. 2552 เวลา 13.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 687 ท่าน