รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ค. 2555 เวลา 17.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1479 ท่าน