เรื่อง ขอให้ อปท. ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี ก่อนหรือหลังวันที่ 30 ก.ย.52ฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2552 เวลา 09.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 776 ท่าน