แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบของผู้ว่างงานจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2552 เวลา 15.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 757 ท่าน