สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2555 เวลา 19.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1614 ท่าน