รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2555 เวลา 13.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1353 ท่าน