รายงานประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2555 เวลา 14.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 864 ท่าน